Μελισσοκομία ονομάζεται η τέχνη της εκτροφής των μελισσών. Οι μέλισσες έχουν την τάση να δημιουργούν φωλιές και να παραμένουν μέσα σε τρύπες, σε κουφάλες δέντρων κλπ. Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο στη σκέψη ότι είναι δυνατό να τις συλλάβει και να τις βάλει να ζήσουν μέσα σε κάποιο κουτί, που να μοιάζει με κουφάλα δέντρου ή με τρύπα σε βράχο, προκειμένου να παράγουν μέλι γι' αυτόν. Έτσι άρχισε σιγά - σιγά ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μελισσοκομία.

Η μελισσοκομία έχει αρκετά παλιά παράδοση. Σε διάφορες ζωγραφικές παραστάσεις, που βρέθηκαν στις Πυραμίδες της Αιγύπτου, εικονίζονται άνθρωποι που ασχολούνται με τη μελισσοκομία. Στην αρχαία Ελλάδα επίσης η μελισσοκομία βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Άλλωστε από την εποχή αυτή υπάρχουν τα γραπτά του Αριστοτέλη για τη μελισσοκομία. Οι απόψεις του αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι και το μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας δεν πρόσθετε και πολλά καινούρια πράγματα στη μελισσοκομία, εκτός ίσως από τον καπνό, όταν επρόκειτο να ασχοληθεί κανείς με τις μέλισσες, ώστε αυτές να μην αγριεύουν πολύ. Αργότερα η μελισσοκομία αποτέλεσε είδος ασχολίας των μοναχών στα μοναστήρια, όπου και αναπτύχθηκε σημαντικά.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τη γνώρισε η μελισσοκομία τα τελευταία εκατό χρόνια και ακόμη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια μετά τον πόλεμο. Σήμερα είναι πια πάρα πολλά γνωστά πράγματα από τη βιολογία των μελισσών, από τη νομοτέλεια που διέπει τη ζωή τους, τον τρόπο της ζωής τους κλπ. Σε μερικά κράτη η μελισσοκομία έχει πάρει το χαρακτήρα της βιομηχανικής παραγωγής, όπως στον Καναδά, την Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικές συνθήκες για τη μελισσοκομία. Η ανάπτυξή της όμως στη χώρα μας δεν είναι τέτοια, όση επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες της.


Μελισσοκόμος της ελληνικής επαρχίας. Κατά τις μελισσοκομικές εργασίες είναι απαραίτητος ο προστατευτικός ρουχισμός και εξοπλισμός, ειδικά για το πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπλοκές από τα τσιμπήματα των μελισσών.Οι παλιές πρωτόγονες κυψέλες έχουν αντικατασταθεί με νέες ξύλινες και πολύ πιο πρακτικές και αποδοτικές. Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. Ο ένας, όπου το σύνολο των κυψελών παραμένει σε ένα μέρος και ο άλλος, που κάθε φορά μεταφέρεται στην περιοχή που έχει λουλούδια. Ο δεύτερος τρόπος, η νομαδική μελισσοκομία, θεωρείται ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική.

Η μελισσοκομία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 60 μελισσοκομικά κέντρα. Τα κέντρα μελισσοκομίας ενώνονται μαζί και σχηματίζουν την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας. www.omse.gr
Μελισσοκομία ονομάζεται η τέχνη της εκτροφής των μελισσών. Οι μέλισσες έχουν την τάση να δημιουργούν φωλιές και να παραμένουν μέσα σε τρύπες, σε κουφάλες δέντρων κλπ. Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο στη σκέψη ότι είναι δυνατό να τις συλλάβει και να τις βάλει να ζήσουν μέσα σε κάποιο κουτί, που να μοιάζει με κουφάλα δέντρου ή με τρύπα σε βράχο, προκειμένου να παράγουν μέλι γι' αυτόν. Έτσι άρχισε σιγά - σιγά ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μελισσοκομία.

Η μελισσοκομία έχει αρκετά παλιά παράδοση. Σε διάφορες ζωγραφικές παραστάσεις, που βρέθηκαν στις Πυραμίδες της Αιγύπτου, εικονίζονται άνθρωποι που ασχολούνται με τη μελισσοκομία. Στην αρχαία Ελλάδα επίσης η μελισσοκομία βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Άλλωστε από την εποχή αυτή υπάρχουν τα γραπτά του Αριστοτέλη για τη μελισσοκομία. Οι απόψεις του αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι και το μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας δεν πρόσθετε και πολλά καινούρια πράγματα στη μελισσοκομία, εκτός ίσως από τον καπνό, όταν επρόκειτο να ασχοληθεί κανείς με τις μέλισσες, ώστε αυτές να μην αγριεύουν πολύ. Αργότερα η μελισσοκομία αποτέλεσε είδος ασχολίας των μοναχών στα μοναστήρια, όπου και αναπτύχθηκε σημαντικά.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τη γνώρισε η μελισσοκομία τα τελευταία εκατό χρόνια και ακόμη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια μετά τον πόλεμο. Σήμερα είναι πια πάρα πολλά γνωστά πράγματα από τη βιολογία των μελισσών, από τη νομοτέλεια που διέπει τη ζωή τους, τον τρόπο της ζωής τους κλπ. Σε μερικά κράτη η μελισσοκομία έχει πάρει το χαρακτήρα της βιομηχανικής παραγωγής, όπως στον Καναδά, την Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικές συνθήκες για τη μελισσοκομία. Η ανάπτυξή της όμως στη χώρα μας δεν είναι τέτοια, όση επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες της.

Κατά τις μελισσοκομικές εργασίες είναι απαραίτητος ο προστατευτικός ρουχισμός και εξοπλισμός, ειδικά για το πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπλοκές από τα τσιμπήματα των μελισσών.Οι παλιές πρωτόγονες κυψέλες έχουν αντικατασταθεί με νέες ξύλινες και πολύ πιο πρακτικές και αποδοτικές. Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. Ο ένας, όπου το σύνολο των κυψελών παραμένει σε ένα μέρος και ο άλλος, που κάθε φορά μεταφέρεται στην περιοχή που έχει λουλούδια. Ο δεύτερος τρόπος, η νομαδική μελισσοκομία, θεωρείται ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική.

Η μελισσοκομία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 60 μελισσοκομικά κέντρα. Τα κέντρα μελισσοκομίας ενώνονται μαζί και σχηματίζουν την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας. www.omse.gr

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Ιστορία της μελισσοκομίας
[ edit ] Origins [Επεξεργασία] Προέλευση
There are more than 20,000 species of wild bees [ 2 ] . Υπάρχουν περισσότερα από 20.000 είδη της άγριας μελισσών [2]. Many species are solitary [ 3 ] , and many others rear their young in burrows and small colonies, like mason bees and bumblebees . Πολλά είδη είναι μοναχικά [3], και πολλοί άλλοι πίσω τους νέους σε Μπάροους και μικρές αποικίες, όπως και οι μέλισσες Mason και Bumblebees. Beekeeping, or apiculture, is concerned with the practical management of the social species of honey bees, which live in large colonies of up to 100,000 individuals. Μελισσοκομία, ή μελισσοκομία, ασχολείται με την πρακτική διαχείριση των κοινωνικών ειδών των μελισσών, τα οποία ζουν σε μεγάλες αποικίες έως 100.000 άτομα. In Europe and America the species universally managed by beekeepers is the Western honey bee ( Apis mellifera ). Στην Ευρώπη και Αμερική το είδος παγκοσμίως διαχειρίζεται μελισσοκόμους είναι η Δυτική μελισσών (Apis mellifera). This species has several sub-species or regional varieties, such as the Italian bee ( Apis mellifera ligustica ), European dark bee ( Apis mellifera mellifera ), and the Carniolan honey bee ( Apis mellifera carnica ). Το είδος αυτό έχει πολλά υποείδη ή τοπικές ποικιλίες, όπως η ιταλική μέλισσα (Apis mellifera ligustica), Ευρωπαϊκό σκοτάδι μελισσών (Apis mellifera mellifera), και η Carniolan μελισσών (Apis mellifera Carnica). In the tropics, other species of social bee are managed for honey production, including Apis cerana . Στους τροπικούς, τα άλλα είδη των κοινωνικών μελισσών διαχείριση για την παραγωγή μελιού, συμπεριλαμβανομένων cerana Apis.
All of the Apis mellifera sub-species are capable of inter-breeding and hybridizing . Όλα τα Apis mellifera υπο-είδη είναι σε θέση να δια-αναπαραγωγής και hybridizing. Many bee breeding companies strive to selectively breed and hybridize varieties to produce desirable qualities: disease and parasite resistance, good honey production, swarming behaviour reduction, prolific breeding, and mild disposition. Πολλές εταιρείες εκτροφής μέλισσα προσπαθούν να επιλεκτικά φυλή και hybridize ποικιλίες για την παραγωγή επιθυμητές ιδιότητες: ασθένεια και αντίστασης του παρασίτου, καλή παραγωγή μελιού, σμήνη συμπεριφορά μείωση, πολυγραφότατος αναπαραγωγής, και ήπια διάθεση. Some of these hybrids are marketed under specific brand names, such as the Buckfast Bee or Midnite Bee. Ορισμένα από αυτά τα υβρίδια που διατίθενται στο εμπόριο υπό συγκεκριμένες εμπορικές ονομασίες, όπως η Buckfast Bee ή Midnite Bee. The advantages of the initial F1 hybrids produced by these crosses include: hybrid vigor, increased honey productivity, and greater disease resistance. Τα πλεονεκτήματα της αρχικής F1 υβριδίων που παράγονται από αυτές τις διασταυρώσεις περιλαμβάνουν: υβρίδιο σθένος, την αύξηση της παραγωγικότητας μέλι, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ασθένειες. The disadvantage is that in subsequent generations these advantages may fade away and hybrids tend to be very defensive and aggressive. Το μειονέκτημα είναι ότι στις επόμενες γενιές αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να εξαφανίζονται και τα υβρίδια που τείνουν να είναι πολύ αμυντικό και επιθετικό.